همکاران خارجی

پس از سه دهه فعالیت مستمر در تکنولوژی های مرتبط به حفاظت از محیط زیست شرکت آو معتقد است توسعه صنعتی و رشد اقتصادی در مقابل با رشد و بهبود محیط زیست نیست. شرکت آو پروسه های مهندسی منطبق با شرایط خاص هر پروژه همکاری مطمئن در همسو کردن صنعت و طبیعت در پروژه های کشورمان می باشد.
همکاران حاضر شرکت آو به شرح زیر می باشد:

Kelvion

در زمینه مبدل های حرارتی در پروژه های نفت ، گاز و پتروشیمی
نماینده (Suez (Gas et eaux
در زمینه سختی گیری آب ، بدون مواد شیمیایی و Back wash

نماینده (Suez (Ozonia

در ارائه محصولات پکیج های ازن زنی ، UV و اولترافیلتراسیون

نماینده پمپهای کوبوتا

در زمینه آبرسانی ، برج های خنک کن

Address

4th.Floor,No497,After 2nd Narenjestan

St.Pasdaran Avenue,Tehran,Iran 

+982126544000

+982126126089

 HR & Employment: hr@avegroup.net

Others: info@avegroup.net

Saturday to Wednesday 7:30 AM - 05:00 PM